Panostitida

Protože mnoho bulíků ( a nejenom jich ) má v mládí problémy s kulháním a jedna z příčin může být panostitida o které mnoho majitelů psů "nemá ani tušení"  není od věci něco o této nemoci napsat.

Pro lepší pochopení nemoci, jejího vzniku, lokalizace a průběhu jsem si oprášila školní znalosti z veterinářství a dovolila si "přeložit" lékařské termíny tak, aby i naprostí laici věděli o "čem se píše".  Pokud vás nezajímají medicinské detaily, jako druhý v pořadí je článek úplně laický, který jsme si "vypůjčili" z věřejného webu hafici.cz a zvěřejnili u nás úplně bez úprav.

 

Panostitis iuvenilis ( nebo jinak - panostitis eosinofilica, panosteitis, osteomyelitis chronica, juvenilní osteomyelitida, enostosis, fibrózní osteodystrofie )                                              
   Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D

         Panostitida je spontánně vznikající a samovolně ustupující onemocnění diafýz („prostředek“ kosti ) a metafýz ( růstová část kosti, v mládí chrupavčitá, úsek, kde střední část dlouhé kosti přechází v část okrajovou ) rourovitých kostí mladých psů převážně velkých plemen s tvorbou enostóz ( kostní hyperplazie – jakoby „nádor“ na vnitřním povrchu kosti)  v kostní dřeni, někdy rozvoj subperiostálních kostních proliferací  (ohraničené bujení kostních buněk ) . Vyskytuje se nejčastěji u  německých ovčáků, dalších velkých středních a vzácně i malých plemen obvykle ve stáří pěti až dvanácti měsíců, ale i dvou měsíců až pěti let. Projevuje se častěji u psů - u fen je spojena s prvním estrem (háráním)
        Etiologický faktor (příčina vzniku) nebyl dosud prokázán, předpokládá se bakteriální a virová osteomyelitida ( zánět kostní dřeně virového nebo bakteriálního původu ), metastáze ( druhotné ložisko ) z fokálního ( sice ohraničeného, přesto mohoucího mít vliv na jiné orgány  ) hnisavého ložiska, dědičná predispozice, přechodné cévní abnormality, alergické stavy, metabolické poruchy, autoimunitní reakce po virových infekcích, hyperestrogenismus ( přetrvávající říje ), stres.
       Nejčastější symptomy jsou náhle vzniklé mírné až silné perzistentní (trvalé) nebo intermitentní (občasné) kulhání,  které postihuje jednu nebo více končetin, přičemž se objevuje většinou nejdříve na končetinách hrudních - nejčastěji humerus ( dlouhá kost hrudní konč.), ale také ulna (kost loketní) , radius ( jedna z kostí tvořící spodní rameno ), nebo postihuje femur ( stehenní kost ) a tibie ( kost holenní )). Z jednoho místa vymizí a objeví se na jiném, v cyklu dvou až tří týdenních intervalů s krátkými přestávkami mezi epizodami. Při hluboké palpaci (vyšetření pohmatem) se objevuje bolestivost. Doprovodné příznaky jsou intermitentní ( přerušované, nestálé) febrilní ( horečnaté ) stavy, letargie, anorexie, déletrvající svalová atrofie                                                                                                                                                                                                                 Diagnoza se stanovuje na základě anamnézy, klinického a rtg vyšetření
Diagnostika  lék.  -  v časném stádiu unifokální, neostře ohraničené zvýšení denzity (hustota ) dřeně v oblasti nutričního kanálku. Postupně mnohočetná ložiska zvýšené radiodenzity ( „hmota hůře prostupná rtg paprsky ) splývají uvnitř dřeňové dutiny a kompakta ( kostní dřeň ve střední části dlouhých kostí ) zesiluje
Není souvislost mezi bolestivostí, stupněm kulhání a rentgenovými příznaky.
Terapie ( léčba ) je symptomatická ( léčí  ne nemoc samu, ale její příznaky ) s cílem zmírnění bolesti, klid a nesteroidy, případně antibiotika, kortikoidy u mladých ne dlouhodobě. Možné je spontánní vymizení klinických příznaků                                                                                                               Prognoza je  příznivá, ale je třeba majitele upozornit na možnost recidiv!

 

 

Co je panostitida:

Tato nemoc (pano) je onemocnění kostí u psa. Vyskytuje se při rychlém růstu a rozšíření kostí. Panostitida se u psa projevuje kulháním, které se často přenáší z nohy na nohu. Toto onemocnění je často bolestivé, trvá 2 – 5 měsíců a v extrémních případech může trvat 18 měsíců. Je to obvyklý problém u velkých plemen a jeho příčina není doposud známá. Výsledky této léčby bývají většinou úspěšné.

Tato nemoc nejvíce postihuje výše zmíněné psy velkých plemen ve věku mezi 6 - 18 měsícem. Panostitida postihuje všechny psy na celém světě a je známá od roku 1950. Nejčastěji postihuje plemena německé dogy, německého ovčáka, dobrmana, baseta, rotweilera a labradorského retrievera. Postihuje více psy než feny.

U panostitidy do dnešní doby není známá její příčina. Z jedné studie se usuzuje, že jde o virus kostní dřeně, další dává vinu genetice a další říká, že je způsobena dnešními krmivy. Obzvláště tuky a proteiny v dietě můžou mít vliv na výskyt této nemoci. Určitě je ještě potřeba více studií k potvrzení nebo vyvrácení těchto teorií.

Příznakem této nemoci je kulhání u psa, které nesouvisí s nějakým traumatem. Kulhání trvá 2 - 5 týdnů a přesouvá se z jedné nohy na druhou. Občas postižený pes mívá zánět mandlí, zvýšený počet bílých krvinek nebo má zvýšenou teplotu.

Diagnóza se určuje dle kombinace rentgenu a vyskytujících se příznaků. V počátku nemoci se objevuje nepatrné zvýšení kostní hustoty ve střední části postižené kosti. Ve střední fázi se vnitřek kosti stane více skvrnitý a povrch kosti se zdá drsný a v pozdní fázi je kost stále skvrnitá, ale pomalu se vrací k normálu.

U panostitidy není jednoznačný způsob léčby. Jelikož tato nemoc je velice bolestivá, doporučují se léky zmírňující bolest. Toto onemocnění odeznívá samo. Podobné příznaky jaké má panostitida, mají i jiné nemoci, a tak pokud pes má příznaky, které přetrvávají, měla by být diagnóza přehodnocena.

Prevence této nemoci bohužel není známá. Nicméně kvůli potenciální genetické souvislosti je dobré si vybírat psa ze zdravého chovu. Pokud váš pes má příznaky této nemoci, aktivita a pohyb by měl být omezen do doby, než příznaky odezní.

 

 

© 2008 - 2013 Nature of Unique

Vytvořeno službou Webnode