10.1.2012 ... jsme požádali KABT o odpověď

15.01.2012 21:04

….protože jsme od KABTu nedostali žádnou odpověď na náš dopis poslaný začátkem prosince, o odpověď jsme desátého ledna požádali dalším dopisem.

Byl podepsán námi, MUDr. Lucií Žákovskou a Miroslavem Fojtáchem a zněl takto:

 

Vážení členové výboru a dozorčí rady KABT,

       7.12. 2011 jsme vám poslali dopis se žádostí  o prošetření v záležitosti vrhu feny Aphrodite the Joker v majetku paní Mgr. Hedviky Olléové. Zároveň jsme žádali o zveřejnění tohoto dopisu i výsledků šetření. Nejen, že nedošlo ani k jednomu, ale dodnes vlastně nemáme ani žádnou zprávu, zda se vůbec někdo tímto zabývá, eventuelně zda to vůbec má úmyslu.

   Díky tomu, že klub dosud tento dopis nezveřejnil a zdá se, že nemá ani zájem to učinit a žádosti v něm obsažené řešit, vše získalo úplně jiný rozměr. Situace nyní vypadá, a někteří lidé to tak i vnímají, ačkoliv to samozřejmě není pravda, že probíhá spor v osobní rovině mezi námi a Mgr. Olléovou, resp. jejím právním zástupcem, jenž žádá osobní a veřejnou omluvu za údajnou újmu na důstojnosti a vážnosti její osoby ve společnosti.

   Věc není řešena tak, jak by dle nás bylo správné – tedy veřejnou obhajobou tohoto jednání samotnou paní Mgr. Olléovou  před členy klubu a členy výboru klubu, kterého je zástupcem a jehož jménem jedná a koná ve společnosti chovatelů a milovníků plemene bulteriér – ale celá záležitost se zvrhla na prokazování a neprokazování údajného poškození dobrého jména Mgr. Olléové.

   Pokud je vůle, není snad možné, aby výboru KABTu vyřešení a vyjádření se trvalo tak dlouho, když tu část sporu, která se týkala možnosti uchovnění feny Aphrodite the Joker v Rusku a následného odchovu štěňat v Česku, jsme my dokázali během několika málo dnů sami vyjasnit, uvést na pravou míru na našich webových stránkách a čtenářům i Mgr. Olléové se za zveřejnění nepřesných informací ohledně podmínek chovu v Rusku i omluvit. Řešení druhé, té nejpodstatnější části sporu vidíme jako ještě snazší a rychlejší. Členové výboru ani DR nemohou sice nikoho zbavit funkce bez schválení členskou schůzí, mohou se ale každý  jmenovitě a veřejně vyjádřit, zda doporučují nebo nedoporučují paní Mgr. Olléové z funkce na vlastní žádost odstoupit. Toto lze jistě zvládnout při internetové schůzi, které jsou běžné a časté, a výsledek vzápětí zveřejnit na webu KABT. Samotné rozhodnutí by potom samozřejmě zůstalo na paní Mgr. Olléové.

   Domníváme se, že výbor KABT nemá zájem na řešení této situace, paní Mgr. Olléová je spokojena s omluvou, jež se jí dostalo, a ani ona nebude pravděpodobně chtít dále věc rozviřovat. My si ale stojíme za tím, že výbor KABT a Dozorčí rada KABT  by měly vydat jednoznačné stanovisko k obejití pravidel klubu jeho funkcionářkou. Když už ne proto, že byli řádně, slušně a neanonymně požádáni a mají povinnost reagovat na podněty svých členů, tak hlavně proto, aby byl vytvořen  precedens pro možný další podobný případ a jeho řešení.

   Nedovolujeme si určit termín, do kdy bychom rádi znali vaše stanovisko, ale prosíme, aby se tak stalo co nejdříve. Už proto, že jej budeme potřebovat v soudním sporu, jejž paní  Mgr. Olléová iniciovala.

 

S pozdravem

David a Romana Kerplovi, ChS Nature of Unique

MUDr. Lucie Žákovská a Miroslav Fojtách, ChS Ecce Bull

© 2008 - 2013 Nature of Unique

Vytvořeno službou Webnode