27.12.2011 ... dopis poslaný výboru KABT a co se děje dál...

31.12.2011 10:00

       …jsou to více než tři týdny, co jsme poslali klubu žádost na prošetření vrhu feny Mgr. Olléové a dodnes nemáme vyjádření. Tedy nejen to, my dokonce nemáme ani jakoukoliv zprávu, že dopis byl přijat, přečten a že bude nebo nebude věc prošetřena. 

 Takže jsme chtěli zjistit, kde je problém, že prověření trvá tak dlouho.

Zjistili jsme, že vše je možno vyřídit do max. pár dní. Všichni, které jsme oslovili, nám odpověděli bez průtahů do pár hodin nebo druhého dne. Ruští chovatelé  a dokonce i představitelka ruského klubu nám odpověděli na naše dotazy ihned a bez prodlevy.

Díky tomu jsme zjistili, že na jedné straně mají Rusi velmi přísná pravidla chovu, protože pes musí odpovídat standardu, ale k uchovnění stačí pouze známka z výstavy: v případě fen je to  VD. Žádný svod jako u nás. Takže pokud někdo z rozhodčích dá psu s třeba i mnohde jinde nepřípustnou vadou tuto a nebo lepší známku, nikdo už se na nic neptá a je možné jej uchovnit.  ...Takže v tomto bodě je chovnost feny paní Olléové pořádku a navíc výborně vymyšlena, neboť díky tomu mají štěňata bonus ten, že jako psi z nesousední země nemusí být u nás vyřazeni z chovu kvůli eventuální zděděné vadě zubů.
(zjednodušené po ty z vás, kteří neví oč jde – v klubu bylo před pár lety na popud chovatele, který si koupil v cizině psa a díky vadě zubů by u nás nemohl být uchovněn, odhlasováno, že pes pocházející z nesousední země může mít zuby jakékoliv a nebude to bráno za vadu vyřazující z chovu.  )

...Možná jsme někoho zmátli neověřenými domněnkami, že není možné psa s takovou vadou uchovnit jinde, takže těm, které tato kauza zajímá, a paní Mgr. Olléové se omlouváme za uvedení neověřené informace o možnosti uchovnění bullteriéra v Rusku. Přesto, že je podle ruských předpisů uchovněnění feny a získání PP v pořádku, stojíme si za tím, že toto jednání je nepřijatelné zejména od člena výboru klubu, jehož členka a funkcionářka je mgr. Olléová  dobrovolně a ze své vůle  a jehož hlavním smyslem je zejména dodržování a stanov a pravidel klubu a chovu.  Měla by své jednání vysvětlit a obhájit před členy klubu a výboru. Pokud toto není ochotná udělat, měla by odstoupit z funkce. Jako veřejná a známá osoba, jíž se sama nazvala, by měla jednat v souladu s předpisy společnosti jež zastupuje a ne je vědomě obcházet s tím, že do jejích chovatelských aktivit nikomu nic není. Máme za to, že pokud došlo ke snížení vážnosti její osoby, jak se snaží dokázat, je si tím sama vinna.

© 2008 - 2013 Nature of Unique

Vytvořeno službou Webnode