7.12.2011 ...dopis členům výboru KABT

07.12.2011 16:07

...dnes jsme poslali panu předsedovi KABT,  členům výboru a dozorčí radě dopis se žádostí o projednání setrvání ve funkci paní Olléové a prošetření vrhu její feny Aphrodite the Joker. Ještě než si přečtete vlastní dopis, rádi bychom vám vysvětlili co nás k tomuto činu vedlo, i když je v dopise vše podstatné obsaženo.

A proč se vůbec o tento vrh zajímáme?

... jedna slečna se moc těšila na štěňátko, na veřejné síti o něm neustále psala, ukazovala jeho fotečky a psala o tom, jak moc se těší, kdy už to její  psí mimi dostane... mělo být ze zahraničí, takže když už o něm tak básnila, nebylo nic divného chtít vědět, jaký že poklad to bude doma mít. Ptali jsme se my i desítky dalších lidí, ale nikdo se nic nedozvěděl, bylo to velmi velmi tajné. Nejdříve z pověrčivosti, potom štěňátko stále nemělo PP a z mnoha dalších důvodů. Bylo to dost zvláštní chlubit se krásnou bulí princeznou, tajit její jméno jen prozradit, že přiletí z Ruska ... Pak přiletěla, její pánečka veřejnost stále informovala o podrobnostech jejich soužití, ale hlavní informaci, jméno, stále tajila... že z Ruska trvají PP dlouho a dokud je nemá, neřekne. Tak jsme přestali řešit tohle miminko až později jsme si všimli, že už "jméno má". ( jméno se dalo najít dřív v katalogu jedné z výstav, ale tehdy nám info uniklo, na štěňata jsme nekoukali  ) Pak chvíli na to jsme potkali sourozence z vrhu... to už bylo zavláštní, dva psi z takové dálky, chtěli jsme vědět, z jakého spojení vznikla tahle jistě výjmečná  štěňata. A zjistili jsme, že z úplně "běžného" spojení německého psa a německé feny. Jenže!!

Tak úplně běžné spojení to nebylo. Ta fena je u nás neuchovněná ( a neuchovnitelná ), porodila ale tady v Čechách, uchovněna je prý v Rusku a spolumajitelka je také Ruska. V genealogii o tom nebyla ani zmínka ani o štěňatech. Až do nedávna. Tohle nám přišlo divné, zeptali jsme se osobně přímo majitelky fenečky, která se nám tak líbila a ta nám potvrdila, že je pravda, co jsme zjistili. A hned na to nám potvrdila třetí, o všem zpravená osoba, která se ozvala na popud majitelky fenečky.

Takže když máme potvrzeno, že byla obejita pravidla našeho chovu přímo členem výboru klubu chovatelů tím, že u nás nechovná fena přesto u nás porodila, štěňata z tohoto vrhu zůstala také zde a tudíž vada matky, kterou se klub snaží důsledně eliminovat, se stejně může dostat do našeho chovu, žádáme klub o projednání, zda osoba, která místo toho, aby hájila český chov a jeho pravidla, se sama dopustila jejich porušení a to minimálně v morální rovině, má "právo" zůstat dále ve své funkci. Dále žádáme o prošetření, zda feny byla skutečně uchovněna v Rusku a zda byly dodrženy všechny podmínky chovu, aby štěňata měla ruské PP.

Jistě není mnohým chovatelům tato situace příjemná a některým je to jedno, ale je i nemálo těch, kteří se snaží chov vynaložením nemalých prostředků poctivě zlepšovat  a tento akt finančního zhodnocení jedince za každou cenu, je nepřípustný a od  činovníka klubu obzvlášť.

 

 Zde je vlastní dopis:

Vážený pane předsedo, členové výboru, dozorčí rado, řadoví členové KABT a chovatelé,

 

         v březnu se narodil vrh feně Aphrodite  the Joker v majetku paní Mgr. Hedviky Olléové.

Tento vrh nebyl avizovaný, nezainteresovaní chovatelé o něm nevěděli, na klubových stránkách nebyla zmínka ani o krytí ani o porodu…. Za normálních okolností by tento vrh nebyl nijak zvlášť pozoruhodný, kdyby se kolem něj nedělo tolik zvláštních věcí, které si dovolíme podle toho, co jsme podrobnějším informováním se zjistili, nazvat jako krycí manévry k zahlazení stop minimálně nemorálního jednání, možná dokonce podvodu.

         Známá a veřejná fakta jsou, že fena z Německa, ve vlastnictví české chovatelky - představitelky KABT, která není uchovněná v česku, zde přes to porodila štěňata a ta mají s PP z Ruska.  Toto samotné podle nás zavdává příčinu k debatě o morálnosti takového způsobu chovu a zbavení funkce pí Mgr. Olléové, neboť jako veřejný  představitel českého klubu a chovu je více než kdo jiný povinen dbát pravidel našeho chovu a hájit je. Pokud má nebo měla za to, že fena je takových kvalit, že by její uchovnění bylo jednoznačným  přínosem  pro náš chov, měla možnost pokusit se změnou podmínek chovnosti nebo vymožením si výjimky tohoto docílit. Místo minimální snahy o změny zvolila nejjednodušší variantu – odchov v naší zemi „na cizí papíry.  Tato její aktivita je jasné gesto pohrdání a nezájmu o poctivý a čestný chov, důkaz  pocitu osobní neohroženosti ve funkci  klubu a dalo by se říct, že fackou nadřazeného „činovníka klubu“  každému poctivému chovateli, který své neuchovnitelné psy miluje nezištně a nesnaží se je za každou cenu zhodnotit.

            Pomineme - li morální stránku věci, vyvstává ještě otázka, zda vše proběhlo legálně bez porušení předpisů jak u nás, tak hlavně na ruské straně.  Zveřejněním jména, „objevením“ se sourozence v republice a informací o dalším v držení jiného člena výboru bylo jasné, kdo jsou štěňata, ale také to, že se narodila „na českém dvorku“, nechovné feně a že nepřiletěla z Ruska, jak měli všichni uvěřit. Vymyšlení tohoto lživého „příběhu o štěňatech dovezených  z Ruska„ byla věnována taková energie nejen od chovatelky, že máme podezření, že fena je uchovněna fiktivně nebo byla porodem u nás porušena pravidla ruského chovu. Dle našeho názoru není důvod všech lží a nepravd o vrhu snaha předejít závisti a nepřejícnosti jiných chovatelů, jak nám bylo a je předkládáno při veřejných konfrontacích na fóru, ale zakrytí  podvodu. Proto žádáme o prošetření uchovněním feny ( protože dle neověřených informací ruských chovatelů jsou podmínky uchovnění v některých ohledech mnohem přísnější než u nás, což je zrovna případ vady, díky které fena nemůže být chovná u nás )  a zda neodporuje vydání ruských PP štěňatům jejich narození v České republice.

 

         Abychom tedy shrnuli naše požadavky na klub :

         prosíme projednání a hlasování o zbavení funkce Mgr. Hedviku Olléovou za její nemorální jednání.

        prosíme o oficiální prošetření „ na ruské straně“  kdy, kde a splněním jakých podmínek byla fena Aphrodite  the Joker  uchovněna  a zároveň o oficiální prověření, zda nebyla porušena pravidla pro vydání ruských PP štěňatům tím, že se narodila u nás.

 

Nechtěli bychom urazit žádného poctivého člena výboru, ale protože je „do věci“ podle našich infomací osobně zainteresován další člen výboru a jeden nedávno z funkce odstoupivší  a je veřejným tajemstvím, že osobní vztahy členů klubu jsou leckdy ceněny více, než řádné dodržování pravidel a řádu klubu a mnohdy jsou z tohoto důvodu jejich prohřešky a nedostatky bagatelizovány a neřešeny, žádáme o zveřejnění naší výzvy KABTu,  zveřejnění výsledku hlasování o setrvání Mgr. Olléové ve funkci s uvedením, jak hlasoval každý člen výboru a samozřejmě i výsledků šetření možného porušení stanov pro vydání ruských PP štěňatům.

 

Děkujeme

S pozdravem členové KABT

David a Romana Kerplovi, CHS Nature of Unique 

Podolanka 5.12.2011

 

 

© 2008 - 2013 Nature of Unique

Vytvořeno službou Webnode